Minden, amit a polgári szertartásról tudnod kell

Minden, amit a polgári szertartásról tudnod kell

Mikor kell elmenni az anyakönyvvezetőhöz? Mi szükséges a törvényes házasságkötéshez? Egyáltalán, hogy zajlik a polgári szertartás? Rengeteg kérdés merül fel a polgári esküvővel kapcsolatosan, mi pedig most összegyűjtöttük a legfontosabbakat. Kérdéseinkre pedig a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetője, Urbán Zsuzsanna válaszolt.

Esküvő Vintage: Mikor, mennyi idővel az esküvő előtt kell felkeresni az anyakönyvvezetőt?

Urbán Zsuzsanna: A házasságkötési szándék bejelentésére jelenleg hatályos törvény alapján legkorábban egy évvel, legkésőbb 31 nappal a tervezett időpont előtt van lehetőség.

Esküvő Vintage: Milyen feltételekkel köthet házasságot valaki? Minek kell megfelelni?

Urbán Zsuzsanna: A házasságkötést megelőzően a házasulóknak az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniük, hogy házasságuknak nincs jogi akadálya, és igazolniuk kell, hogy házasságkötésük jogi feltételei fennállnak.

Házasságot nagykorú 18 életévét betöltött cselekvőképes személy köthet. A kiskorú 16 életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes személy a gyámhatóság előzetes engedélyével köthet házasságot, jogszabályban meghatározott esetben.

A házasságkötési szándék bejelentéséhez szükséges okiratok, magyar állampolgárok esetén: születési anyakönyvi kivonat, érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél és lakcímkártya. A korábban felbontott házasság igazolására be kell mutatni a bírósági jogerős határozatot, vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot.

Esküvő Vintage: Ha külföldi oldalakon is keres ötleteket egy menyasszony, akkor minduntalan összetalálkozik a házassági engedéllyel (időben kell kiváltani, annak is költsége van és így tovább). Nálunk létezik ilyen?

Urbán Zsuzsanna: Amennyiben nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek személyes joga szerint nincs akadálya. Ezt az igazolást nevezzük „Tanúsítványnak”. A tanúsítvány a kiállítástól számított hat hónapig érvényes, ezen időn belül kell a házasságot megkötni. A kiváltás körülményei országonként eltérőek lehetnek, ezért tanácsoljuk mindig a házasodni szándékozó pároknak, hogy az adott ország hivatalánál érdeklődjenek a feltételekről.

Magyarország nem állít ki házasságkötéshez tanúsítványt.

Esküvő Vintage: Hogyan zajlik a polgári szertartás?

Urbán Zsuzsanna: A törvényben szabályozott hivatalos rész után a házasulandók igényeihez igazítjuk a szertartás menetét.

Választásuk szerint a szertartás része a gyűrűhúzás, a gyertyagyújtás, valamint a szülőköszöntő. Egyre gyakrabban előforduló igény a fogadalom tétel, amikor a házasulók egymásnak mondják el fogadalmukat. A szertartás záró része a pezsgős köszöntő, ahol a tanúkkal és a szülőkkel koccint a házaspár.

Polgári Szertartás

Akár a homok ceremónia is lehet a polgári szertartás része. Minden rajtatok múlik.

Esküvő Vintage: Milyen anyagi vonzata van a polgári szertartásnak?

Urbán Zsuzsanna: A házasságkötés ingyenes. A települési önkormányzat rendeletben meghatározott mértékű díjat állapíthat meg a szolgáltatásokért. A díjak településenként változóak lehetnek, ezért célszerű előre tájékozódni.

Esküvő Vintage: Csak az anyakönyvvezető adhatja össze a párt? Ha nem, kit lehet felkérni?

Urbán Zsuzsanna: A házasságkötésre, azaz anyakönyvvezető az illetékes, akinél a házasulandók a házasságkötési szándékukat bejelentették. Az anyakönyvvezető illetékességi területe a kinevezése szerinti képviselő-testület hivatalához tartozó települési önkormányzatok területére terjed ki.

A polgármester az anyakönyvvezető által előkészített házasság megkötésében, az anyakönyvvezetőre megállapított képesítési feltételek hiányában is közreműködhet.

Esküvő Vintage: A később születő gyerekek kinek a nevét viselhetik?

A házasságkötési szándék bejelentésekor van mód és lehetőség a házasságban születendő gyermekek családi nevéről nyilatkozni, amennyiben a szülők nem viselnek azonos házassági nevet. Az első közös gyermek születéséig a korábbi nyilatkozat módosítható.

Esküvő Vintage: Meg lehet tartani előbb a templomi esküvőt, mint a polgári szertartást?

Urbán Zsuzsanna: A templomi szertartás feltételeiről az adott egyháznál célszerű érdeklődni.

Esküvő Vintage: Milyen feltételei vannak, ha más, külső helyszínre hívják ki az anyakönyvvezetőt?

Urbán Zsuzsanna: A külső helyszínen történő házasságkötés csak jegyzői engedéllyel lehetséges. A házasulandóknak nyilatkozniuk kell a feltételek teljesítéséről, miszerint a tanúk, és- ha szükséges – a tolmács jelenlétét biztosítják, gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére, a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg.

Ebben az esetben is településenként változóak lehetnek az önkormányzati rendeletben megállapított szolgáltatási díjak.

Esküvő Vintage: Szentendrén és környékén melyek a legkedveltebb külső esküvői helyszínek (Például: A Skanzen is kínál esküvői helyszínt, még templomihoz is)?

Urbán Zsuzsanna: A házasulandó párok előszeretettel választanak Szentendrén szabadtéri helyszíneket. Kedvelt helyszín a Pap-sziget, a Skanzen, de nagyon népszerű a kikötőben álló hajó fedélzetén megtartott esküvő is.

Polgári Szertartás

Az előzetes egyeztetés és jegyzői engedély szükséges a külső helyszínen való esküvőhöz.

Esküvő Vintage: Volt valamilyen igazán különleges, esetleg extrém helyszín, amely emlékezetes maradt az Ön számára? Volt már kérés, amelyet vissza kellett utasítania?

Urbán Zsuzsanna: Minden külső helyszíni szertartás igazán különleges, de emlékezetessé nem a helyszín, hanem a párok teszik.

Az előzetes egyeztetéseken a házasulandókkal egyeztetjük az elképzeléseket, ezért nem volt még olyan konkrét kérés, amit vissza kellett volna utasítani.

Esküvő Vintage: Egy ideje már az elektronikus anyakönyvezés működik. Hogyan érinti ez a házasulandókat, esetleg a szertartás menetét?

Urbán Zsuzsanna: Az Elektronikus Anyakönyv 2014. július 1.-én indult, de a házasságkötési szertartás menetét nem befolyásolja. Annyiban érinti ez a változás a házasulandókat, hogy a házassági anyakönyv helyett egy házasságkötési lapot kell aláírniuk a szertartáson.

Esküvő Vintage: Hogyan érinti azokat, akik korábban házasodtak?

Urbán Zsuzsanna: 2014. július 1. előtt kötött házasságok a házassági anyakönyvekbe kerültek bejegyzésre. Ezen adatok is folyamatosan kerülnek át az Elektronikus Anyakönyvbe, hiszen akinek friss anyakönyvi eseménye van (például gyermeke születik egy házaspárnak) az már ott kerül anyakönyvezésre.

Szólj hozzá Te is!

hozzászólás