Polgári házasságkötés

Polgári házasságkötés

Magyarországon minden cselekvőképes és nagykorú magyar állampolgár házasságot köthet. A tizenhat és tizennyolc év közötti fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges, melyet a kiskorú állandó lakhelye szerinti gyámhatóságon lehet beszerezni. Tizenhat év alatti magyar állampolgár jelenleg nem köthet házasságot. 

Nem lehet házasodni továbbá:
testvérekkel,
testvérek egyenes ági, vér szerinti leszármazottaival,
egyenes ági rokonnal,
a volt házastárs egyenes ági rokonával,
örökbefogadó az örökbefogadottjával.

Részletesen:

A bejelentkezés:

A házasulandók a polgári házasságkötés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal kötelesek bejelenteni szándékukat az anyakönyvvezetőnél.
Kivételes és indokolt esetekben felmentést kaphatnak ez alól , ha a párnak sürgős a házasságkötés.(pl: menyasszony terhessége, külföldi munkavállalás,..)
A bejelentést bárhol meg lehet tenni.
A polgári házasságkötésaz ország bármely házasságkötő termében megköthető nincs lakóhelyi megkötöttség.
A bejelentkezésen a menyasszonynak és a vőlegénynek is személyesen kell megjelenni.

Mik a házasságkötés feltételei?

Házasság akkor jöhet létre, ha a jelenlevő házasulók az anyakönyvvezető előtt, két tanú jelenlétében, személyesen kijelentik, hogy házasságot kötnek, és az anyakönyvvezető a házassági anyakönyvbe bejegyzi.
Feltételek:
– a házasulók együttes személyes jelenléte
– egybehangzó kijelentése
– az anyakönyvvezető hivatalos helységében történjen
– két tanú előtt

Milyen akadályai vannak a házasságkötésnek?

A házasulandóknak a polgári házasságkötés előtt nyilatkozniuk kell az anyakönyvvezető előtt, hogy, nincs törvényes akadálya a házasságuknak.
Akadályok:
– fennálló házasság
– közeli rokonság
– cselekvőképességet kizáró gondnokság
– cselekvőképtelen állapot
– házasságkötési korhatár el nem érése

Milyen okmányokra van szükség?

A házasságkötéshez a következő okmányok, igazolások szükségesek:
– személyi igazolvány
– külföldi állandó lakhely esetén érvényes magyar útlevél
– születési anyakönyvi kivonat
– lakóhely tanúsítása erre szóló hatósági bizonyítvánnyal (lakcímkártya)
– igazolás a nőtlen, ill. hajadon családi állapotról, amit az állandó lakhely szerinti polgármesteri hivatal népesség
– nyilvántartási osztályán lehet beszerezni.
– elvált személyeknél jogerős válóperi ítélet vagy a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Ha a menyasszony vagy a vőlegény külföldi állampolgár, ez esetben szükséges:
– útlevél vagy letelepedési engedély
– születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítása
– tanusítvány , hogy saját hazája törvényei szerint házasságot köthet. (beszerezhető: követség, konzulátus)

Mit kell tudni a tanúkról?

A magyar családjogi törvény szerint bárki lehet, aki nagykorú, cselekvőképes, és érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezik.
Ha külföldi állampolgárságú a tanú , szükséges az útlevél, és ha nem beszél magyarul, tolmács.
A tanúk szerepe:
– tanusítaniuk kell a házasságkötési szertartáson elhangzottakat, vagyis a házasság létrejöttét.
– a tanúk aláírásukkal igazolják, hogy szabályosan folyt le az esküvői szertartás, és nem tudnak olyan törvényes akadályról, amely miatt a házasság nem jöhet létre.

Fotó: Room 8 Photography

Szólj hozzá Te is!

hozzászólás